EFG

Direktlink:
Inhalt; Accesskey: 2 |Hauptnavigation; Accesskey: 3 |Servicenavigation; Accesskey: 4

Тетовирање

 • Other title(s): Tatoo
 • Genre: Feature film
 • Country: MK
 • Year: 1991
 • Runtime: 02:12:54
 • Description:
  The story takes place in the summertime, during the time of the disappearing of the communism – the last great human conspiracy towards God. The film speaks about the uselessness in its functioning of the absurdity of its repression and violence, as regret the only unavoidable constants of the Yugo-faith. The action in Tattoo develops starting from an absurd situation when the main character Ilija, who as if he has been predestined to be in conflict with the official forces which preserve order, after a quarrel with his wife, leaves home with the only thing he really possesses, his empty suitcase. Trying to find some peace, he goes to the railway station where he seems suspicious to a couple of policemen who – for reasons known only for them – arrest him. In the pre-trial confinement, Ilija with some other people imprisoned the same day, is treated a priori as a criminal. Together, they are exposed to unbelievable drastic verbal and physical torture. Ilija, being conscience of his innocence, can’t accept being thrown into jail and expects to be acquitted, the more because his father in law is a famous lawyer. However, while the criminal charges are being brought against him, he is faced with the fine points of the prisoner's life, where besides the violence of the prison guards, the prisoners are exposed to the, maybe more severe torture of other criminals. In such a situation, fighting for his own life with a criminal called Ljupcho, who later succumbs to the wounds from the prison-guard's beating, Ilija is accused and even sentenced for murder and transferred into another prison. The relationship with Ilija's wife takes on a new dimension, and the moments of their meetings gives him more strength of persistence for the reversal of his fortune. However, one day, expecting his wife's arrival, Ilija is forcefully involved in the escape of another prisoner, called The Snake . The escape ends tragically for Ilija, either. He is shot by a guard with a bullet right through the forehead of the tattooed Jesus Christ on his chest. Tattoo appears to come so that it can confirm both the frailty and the creative vitality of Macedonian feature film production. Behind the paradoxality of this objective theses lie all the previous known and unknown factors. The undisputed international success, which this film enjoyed very soon, proved that with the insistence on such a production, despite its increasingly evident discontinuity, the Macedonian feature film could find itself in the most current trends in world cinematography.

  Приказната се случува во летото 1989 година за време на умирањето на комунизмот, последната голема човекова завера кон Бога. Филмот зборува за беспрекорноста на функционирањето на апсурдот, репресијата и насилството, за жал, единствените неизбежни константи на југо-фатумот. Дејството на „Тетовирање“ се развива тргнувајќи од една апсурдна ситуација, кога главната личност Илија, кој и инаку, според својот нескротлив темперамент како да е предодреден да биде во конфликт со официјалните сили што го „штитат“ поредокот, по една караница со сопругата го напушта домот со единственото што го поседува, празниот куфер. Сакајќи да најде малку мир, оди на железничката станица, каде што им станува сомнителен на двајца полицајци - и поради само за нив познати причини, го апсат. Во Истражниот затвор, Илија со неколкумина други уапсени истиот ден, се третирани - априори - како криминалци. Тие се подложени на неверојатно драстична вербална и физичка тортура. Илија, свесен за својата невиност, не може да се согласи со тоа и со право очекува да биде ослободен, уште повеќе што таткото на неговата сопруга е познат адвокат. Меѓутоа, истражната попстапка се одолговлечува, и Илија се соочува и ги преживува сите „финеси“ на затворското живеење во кое, покрај присилата од затворските чувари, затворениците се изложени и на уште една, на свој начин дури и посурова тортура од страна на закоравените криминалци. По една таква ситуација, кога борејќи се за сопствениот живот во тепачка со криминалецот Љупчо, кој потоа, не по вина на Илија, им подлегнува на повредите, тој е обвинет за убиство и е упатен на издржување на затворската казна. Со тоа, односот меѓу сопружниците добива нова, дури и побогата димензија; миговите на посети од страна на неговата сопруга му даваат на Илија сила да истрае и да се бори за ревизија на процесот. Меѓутоа, еден ден, очекувајќи го доаѓањето на сопругата, Илија, без своја волја, е вовлечен во бегството на затвореникот Змија. Бегството завршува трагично и за самиот Илија. Убиен е од специјалец со куршум испукан во челото на сликата на Исус - истетовирана на неговите гради. Филмот „Тетовирање“ со својата појава како да доаѓа да ја потврди кревкоста, но и креативната виталност на македонската играна филмска продукција. Зад парадоксалноста на оваа, инаку објективна теза, се наоѓаат и сите дотогашни познати и помалку познати чинители. Неспорниот интернационален успех, пак, што овој филм набргу го доживеа, докажува дека со инсистирањето на ваква продукција, макар и во нејзиниот сè позабележителен дисконтинуитет, македонскиот игран филм може да се најде и во најактуелните светски филмски трендови.

 • Keywords: prison; prison life; political prisoner; trial
  drama; psychological; absurd, cult film
  затвор; живот во затвор; политика
 • Provenance: Kinoteka na Makedonija
 • Provider: Kinoteka na Makedonija
 • Production company:Vardar Film Skopje; MRTV Skopje
 • Director:Popov; Stole
 • Colour: Colour
 • Sound: With sound
 • Language: mk