EFG

Direktlink:
Inhalt; Accesskey: 2 |Hauptnavigation; Accesskey: 3 |Servicenavigation; Accesskey: 4

Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas (Vilnius)

>> www.archyvai.lt  Lietuvos centrinis valstybės archyvas yra didžiausias valstybės archyvų sistemoje. Pagrindinė jo veiklos misija – kaupti ir išsaugoti ateities kartoms rašytinius bei vaizdo ir garso dokumentus, užtikrinant nuolatinę viešą prieigą.

 
Archyvo Vaizdo ir garso dokumentų kompleksą sudaro kino filmai, garso ir video įrašai bei fotodokumentai. Vaizdo ir garso dokumentų padalinys yra pagrindinė kino paveldo saugykla Lietuvoje, kurioje saugoma daugiau nei 8000 pavadinimų filmų. Tai 1920-1940 metų Lietuvos kino kronikos žurnalai, Antrojo Pasaulinio karo metų kronikos, įvairūs pokario laikotarpio lietuviški kino žurnalai, apybraižos ir siužetai, lietuviški vaidybiniai filmai, po 1991 metų sukurta privačių filmų studijų ir nepriklausomų kūrėjų dokumentika. Kompiuterinė filmų paieškos duomenų sistema, paremta Microsoft Access programa, pateikia visą informaciją apie filmus pavadinimų lygiu.
 
2003 m. archyvas pradėjo skaitmeninti filmus, naudodamas savo darbuotojų sukonstruotą skaitmeninimo įrangą. Suskaitmeninti filmai perkeliami į kompiuterį, redaguojami, titruojami, įgarsinami ir įrašomi į DVD ar mini DV laikmenas. Nuo 2006 m. lankytojams pateikiamos tik skaitmeninės kopijos. Filmai skaitmeninami ir siekiant juos išsaugoti. Šiuo metu yra suskaitmeninta apie 650 pavadinimų filmų.