EFG

Direktlink:
Inhalt; Accesskey: 2 |Hauptnavigation; Accesskey: 3 |Servicenavigation; Accesskey: 4
 

Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione "Alessandro Faedo" (Pisa)

>> www.isti.cnr.it  Informacijos mokslų ir technologijų institutas “Alessandro Faedo” (ISTI) buvo įsteigtas 2002 metais. Jo paskirtis - mokslinio meistriškumo ugdymas bei technologijų plėtra. Kompetencijos sfera apima informacijos mokslą, susijusias technologijas ir platų jų pritaikymo diapazoną.
 

ISTI priklauso Italijos informacijos ir komunikacijos technologijos (ICT)  nacionalinės tyrimų tarybos departamentui (CNR) ir atlieka tyrimus Kultūros paveldo, Kultūrinio identiteto ir Duomenų ir įrangos departamentuose. ISTI aktyviai bendradarbiauja su akademiniu pasauliu bendruose nacionaliniuose ir tarptautiniuose tyrimuose  bei plėtros programose.
 
ISTI-CNR indėlis į EFG projektą tiesiogiai susijęs su duomenų interoperabilumo (suderinamumo) ir prieigos prie jų techniniu sprendimu. Ypač ISTI-CNR yra įsitraukęs į bendros metaduomenų schemos, palaikančios interoperabilumo tarp archyvų modeliavimą ir įgyvendinimą, įrankių, įgalinančių metaduomenų redagavimą bei tikslinimą ir autorinių failų palaikymo kūrimą. ISTI-CNR taip pat pateikia D-Net infrastruktūrą, siūlančią skaitmeninių bibliotekų paslaugas duomenų ir metaduomenų archyvavimui.