EFG

Direktlink:
Inhalt; Accesskey: 2 |Hauptnavigation; Accesskey: 3 |Servicenavigation; Accesskey: 4

FernUniversität in Hagen (Hagen)

>> www.fernuni-hagen.de  Hageno universitetas (FUH), yra didžiausias universitetas Vokietijoje. Universitete studijuoja 72 000 studentų. Tai nuotolinio mokymo ir studijų centras, taip pat atliekantis tyrimus ir virtualiose bendruomenėse, įskaitant atitinkamos infrastruktūros sprendimų pritaikymą.  FUH tai ateities universitetas, skirtas rytojaus pasauliui.

 
FUH Matematikos ir kompiuterijos mokslų fakulteto Multimedijos ir interneto taikymo tyrimo grupė, vadovaujama prof. Dr. – Ing. Matthias Hemmie, koordinuoja virtualios informacijos ir žinių visuomenės tyrimus. Jie  labiausiai nukreipti į plačiai paplitusias skaitmenines bibliotekas, multimedijos archyvus, informacijos paiešką, filtravimą, sąsajas, informacijos turtinimą, pritaikymą asmenų poreikiams ir informacijos vizualumą. Grupė remiasi ilgalaikiais ekspertų tyrimais, atliktais  dalyvaujant nacionaliniuose ir Europos projektuose. Naujausi projektai, kur buvo atlikti tyrimai ir ekspertizė, yra DPE (Digital Preservation Europe -Skaitmeninis Europos išsaugojimas), SHAMAN (Sustaining Heritage Access through Multivalent Archiving - Prieigos prie paveldo palaikymas daugiavalenčio archyvavimo pagalba) ir Smart Vortex (Scalable Semantic Product Data Stream Management for Collaboration and Decision Making in Engineering - Kintamo semantinio produkto duomenų srauto valdymas, skirtas bendradarbiavimui ir sprendimų priėmimui inžinerijoje).