EFG

Direktlink:
Inhalt; Accesskey: 2 |Hauptnavigation; Accesskey: 3 |Servicenavigation; Accesskey: 4
 

Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione "Alessandro Faedo" (Pisa)

>> www.isti.cnr.it  Az Alessandro Faedo Informatikai és Technológiai Intézet (ISTI) 2002-ben alakult. Célja, hogy kiemelkedő tudományos tevékenységet folytasson és aktív szerepet játsszon a technológiai átvitelben.

 

Kompetenciája az informatikára, az ezzel kapcsolatos technológiákra és széleskörű alkalmazásokra terjed ki. Az intézet tevékenysége során arra törekszik, hogy növelje a tudást, új elgondolásokat fejlesszen ki és teszteljen, ill. bővítse az alkalmazások területét.
 
Az ISTI az Olasz Nemzeti Kutatási Tanács (CNR) ICT Részlegéhez tartozik, de végez kutatási tevékenységet a Kulturális Örökségvédelmi, a Kulturális Identitási és az Anyag és Eszközök Minisztériumának is. Az ISTI aktívan részt vesz a tudományos világgal folytatott közös tevékenységekben és a kooperatív kutatásban, valamint kutatási programokban, mind nemzeti, mind nemzetközi szinten.
 
Az ISTI-CNR hozzájárulása az EFG-projekthez főként az interoperabilitást és a tartalmi hozzáférhetőséget támogató műszaki szempontú tevékenységekből áll. Az ISTI-CNR részt vesz azon általános metaadat sémák tervezésében és alkalmazásában, melyek elősegítik az archívumok közötti interoperabilitást, valamint olyan eszközök kialakításában, melyek lehetővé teszik a metaadatok szerkesztését és tisztítását, továbbá a vezérlő fájlok karbantartásában is. Az ISTI-CNR fog gondoskodni olyan D-Net infrastruktúráról is, ami digitális könyvtári szolgáltatásokat nyújt az adat és metaadat archiválása terén.