EFG

Direktlink:
Inhalt; Accesskey: 2 |Hauptnavigation; Accesskey: 3 |Servicenavigation; Accesskey: 4

Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione "Alessandro Faedo" (Pisa)

>> www.isti.cnr.it  Institut for Informationsvidenskab og Teknologi "Alessandro Faedo" (ISTI) blev stiftet i 2002 og har forpligtet sig til at forske og spille en aktiv rolle i forbindelse med teknologioverførsel. Kompetenceområdet dækker informationsvidenskab, relaterede teknologier og samt bred vifte af applikationer. Instituttets aktiviteter og formål er at øge viden, udvikle og afprøve nye ideer og udvidelse af anvendelsesområder.
 

 
ISTI hører til ikt-afdelingen af det italienske National Research Council (CNR), men udvikler også relevante forskningsaktiviteter indenfor kulturarv, kulturel identitet, samt materiale og apparat afdelingerne.  ISTI er aktivt involveret i samarbejde med den akademiske verden og kooperativ forskning og udviklingsprogrammer, både nationalt og internationalt.
 
ISTI-CNR's bidrag til EFG projektet består primært af aktiviteter, der understøtter interoperabilitet og indholdsadgang fra en teknisk synsvinkel.Især er CNR-ISTI inddraget i udformningen og gennemførelsen af et fælles metadata-skema, der understøtter metadata-redigering og -rengøring, samt autoritets-fil-vedligeholdelse.
 
ISTI-CNR vil også levere D-Net infrastruktur, der giver Digital Library tjenester til data og metadata arkivering.