EFG

Direktlink:
Inhalt; Accesskey: 2 |Hauptnavigation; Accesskey: 3 |Servicenavigation; Accesskey: 4

O Evropské filmové bráně

POZNÁMKA: Momentálně používáte beta verzi portálu Evropská filmová brána. Portál je stále ve výstavbě. Omlouváme se vám za komplikace, které by se mohly vyskytnout během užívání portálu. 

 

Webové stránky s informacemi o projektu EFG, který umožnil vznik portálu, byly přemístěny na adresu www.efgproject.eu.

 

Webový portál EFG vám poskytuje rychlý a snadný přístup ke stovkám tisíců dokumentů spojených s historií filmu, které se dochovaly v evropských filmových archivech a filmotékách: fotografiím, plakátům, filmovým programům, časopisům, cenzurním dokumentům, jedinečným hraným a dokumentárním filmům, týdeníkům a dalším materiálům. Webový portál EFG nabízí specializovaným odborníkům i široké veřejnosti pohled do zákulisí filmové výroby od počátků až do současnosti. Portál usnadňuje on-line přístup k historickým dokumentům a zavede vás přímo do archivů, kde jsou originály uchovávány.

 

Objevte a ponořte se do více než stoleté historie evropského filmu. Zkoumejte filmy a rozličné materiály spojené s jejich produkcí, distribucí a ohlasem. Informace poskytované Evropskou filmovou branou používejte ke své práci, ke studiu i během volného času. Sdílejte své objevy prostřednictvím sociálních sítí, se svými přáteli a kolegy.

 

EFG a Europeana
Webový portál EFG je propojen s Europeana.eu, digitální výkladní skříní evropského kulturního a vědeckého dědictví. Europeana poskytuje on-line přístup k miliónům digitalizovaných objektů z evropských muzeí, archivů, knihoven a audiovizuálních institucí, a otevírá tak široký prostor k různorodé spolupráci, inovacím a tvůrčím činnostem. Spojením s Europeanou odkrývá EFG poklady evropských filmových archivů uživatelům Europeany a milovníkům filmu na celém světě.

 

Základní informace o projektu EFG (září 2008 – srpen 2011)

Vznik projektu EFG iniciovaly Association des Cinémathèques Européennes (ACE) a the Europeana Foundation. Projekt běžel od září 2008 do srpna 2011 a podílelo se na něm 22 partnerských institucí z 16 evropských zemí. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření webového portálu jako jednotného on-line přístupového bodu k vybraným materiálům z evropských filmových archivů. Kromě této činnosti projekt řešil i další nezbytné úkoly spojené se zpřístupňováním digitalizovaných materiálů: technickou a sémantickou interoperabilitu, standardizaci metadat a rovněž i hledání nejvhodnějších postupů pro řešení autorskoprávních záležitostí zpřístupňovaných filmových děl. Projekt koordinoval Deutsches Filminstitut – DIF e.V. Další informace, dokumenty, prezentace a metodiky naleznete na webových stránkách projektu EFG.

 

EFG is a Best Practice Network funded by the European Union under the eContentplus programme.

 

Náš trailer:

 

 

Autor: Andrea Meneghelli, Cineteca di Bologna
Hudba: Tempelhof