EFG

Direktlink:
Inhalt; Accesskey: 2 |Hauptnavigation; Accesskey: 3 |Servicenavigation; Accesskey: 4

Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas (Vilnius)

>> www.archyvai.lt  Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas (Litevský národní archiv) je největším litevským státním archivem. Jeho hlavní poslání spočívá v akvizici a zabezpečení papírových a audiovizuálních dokumentů pro budoucí generace stejně jako v soustavném zpřístupňování sbírek veřejnosti. Audiovizuální sbírka, o niž instituce pečuje, se skládá z filmů, zvukových záznamů a videozáznamů a rovněž i fotografických dokumentů.

 
Oddělení obrazových a zvukových záznamů je hlavním místem pro uložení litevského filmového dědictví a pečuje celkem o 8 250 titulů: litevské filmové kroniky z let 1920 – 1940, filmové kroniky z období druhé světové války, různé litevské týdeníky a šoty z poválečného období, litevské hrané filmy, dokumentární filmy, produkce nezávislých filmových studií a filmy jednotlivých tvůrců. Přístupný informační systém obsahuje veškerá data o filmových materiálech podle titulů.
 
V roce 2003 začal archiv digitalizovat filmy s využitím digitalizačního zařízení vlastní konstrukce. Materiály jsou přeneseny do počítače, sestříhány, opatřeny podtitulky, ozvučeny a kopírovány na DVD nebo Mini DV. Od roku 2006 jsou uživatelům přístupny pouze digitální kopie. Filmy jsou rovněž digitalizovány za účelem jejich ochrany. Do současnosti bylo digitalizováno 646 titulů.