EFG

Direktlink:
Inhalt; Accesskey: 2 |Hauptnavigation; Accesskey: 3 |Servicenavigation; Accesskey: 4

Eremo s.r.l. (Cupramontana)

>> www.eremo.net  Eremo je italskou organizací zaměřenou na řízení projektů v oblasti kulturního dědictví na národní, evropské a mezinárodní úrovni. Eremo zajišťuje propagaci projektu European Film Gateway/Evropská filmová brána a harmonizaci spolupráce členů projektu. Hlavním cílem společnosti je navrhovat a řídit výzkumné projekty knihoven a dalších institucí z oblasti kulturního dědictví.
 

 
Společnost již dříve řídila a propagovala obdobné projekty sponzorované Evropskou komisí – např. TEL-ME-MOR, EDL, EuropeanaConnect, EuropeanaTravel a Europeana a dlouhodobě spolupracovala s The Conference of European National Librarians (Konference evropských národních knihovníků, CENL) a národními knihovnami v The European Library (Evropská knihovna, TEL).
 
Pracovníci a spolupracovníci organizace mají jak rozsáhlé zkušenosti z řízení a propagace projektů v evropském kulturním kontextu, tak i znalosti programu eContentplus a dalších evropských a mezinárodních finančně dotovaných programů.