EFG

Direktlink:
Inhalt; Accesskey: 2 |Hauptnavigation; Accesskey: 3 |Servicenavigation; Accesskey: 4

Association des Cinémathèques Européennes (Frankfurt/Brusel)

>> www.ace-film.eu  Asociace evropských filmoték (ACE) je sdružení, které v současnosti tvoří 40 národních a regionálních filmových archivů a filmoték z celé Evropy. Společným úkolem sdružení je ochrana a propagace evropského filmového dědictví a uchování audiovizuálních záznamů pro studium i zábavu příštích generací. Asociace byla založena v roce 1991 jako nezisková organizace v souladu s belgickým právním řádem.

 
Asociace v současnosti sídlí v Německu ve Frankfurtu nad Mohanem, její prezidentkou je od roku 2004 Claudia Dillmannová, ředitelka Deutsches Filminstitut – DIF e.v. (Německý filmový institut). Asociace a členské archivy s podporou Evropské komise úspěšně realizovaly několik projektů se zaměřením na restaurování analogových filmových materiálů (LUMIERE: 1991-1996) a na výuku této činnosti (ARCHIMEDIA: 1997-2004, Film Restoration/FIAF Summer School: od roku 2007), spolupracovaly při definování norem pro digitalizaci audiovizuálního obsahu (FIRST: 2002-2004), podílely se na tvorbě vícejazyčného webového portálu určeného k poskytování katalogizačních údajů o nehraných filmech z archivních sbírek (MIDAS/filmarchives online: 2006-2009) a řídily procesy spojené se standardizací popisu audiovizuálních děl (CEN.BT TC 372: 2005-2009). Nejvýznamnějším výsledkem spolupráce v rámci Asociace je v poslední době projekt the European Film Gateway/Evropská filmová brána (2008 – 2011).